publicaties (selectie)

 
  • Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fifth edition, Antwerpen: Intersentia 2018  (co-editor).
  • Het Nederlandse zorgstelsel in een notendop, 2e druk, Deventer: Kluwer 2015 (samen met Chris van Balen, Elize Michels en Corine Schutrops).
  • “… of op welke grond dan ook …”- De nieuwe staatkundige verhoudingen en het discriminatieverbod, Curaçao: Universiteit van de Nederlandse Antillen 2010 (oratie).
  • Klimaat en recht - Is het recht klaar voor klimaatverandering?, Deventer: Kluwer 2010 (co-auteur en red. samen met Willem Braams en Martijn Scheltema).
  • Van herenhuis tot hoogbouw – Een blik op verleden, heden en toekomst van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (co-auteur en eindred.), Den Haag: Pels Rijcken 2010.
  • Staatsrecht van de Nederlandse Antillen, Deventer: Tjeenk Willink 1999.
  • Milieurecht in de Nederlandse Antillen, Curaçao: Stichting Leerstoel voor Milieu en Ontwikkeling 1992.
  • De functie van de vrijheid van meningsuiting in beide Duitse staten, Zwolle: Tjeenk Willink 1985 (dissertatie).

De volledige lijst van publicaties op juridisch gebied bevat 75 titels en is op verzoek beschikbaar.