Welkom

 

Arjen van Rijn is advocaat en hoogleraar. Hij is advocaat-partner bij De Clercq advocaten notariaat en buitengewoon hoogleraar Staatsrecht en staatkundige vernieuwing aan de University of Curaçao. Hij adviseert, procedeert en beoefent de rechtswetenschap. 

Zijn werkterrein is het staats- en bestuursrecht, dat wil zeggen alles wat de staatsinrichting, het functioneren van de overheid en de relatie tussen overheid en burgers betreft.

Bijzondere deskundigheid bezit hij op het gebied van:

  • het staatsrecht van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba),
  • het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (het Statuut),
  • de staatkundige en bestuurlijke verhoudingen tussen Nederland en de Caribische koninkrijkspartners.

Speciale aandachtsgebieden zijn verder: governance, monumentenrecht en levensmiddelenrecht.

Arjen van Rijn is in vroeger jaren journalist geweest. Hij heeft een heldere en toegankelijke schrijfstijl en een goed ontwikkelde antenne voor de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context waarbinnen het staats- en bestuursrecht functioneert. 

Arjen van Rijn heeft lange tijd in Duitsland gewoond en gewerkt, kent de Duitse samenleving van binnenuit en beheerst de ins en outs van de Duits-Nederlandse betrekkingen. 

Arjen van Rijn was in 2016-2017 interim-decaan van de juridische faculteit van de University of Curaçao en van 1 juli 2018 tot 1 september 2021 deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag.

In februari 2019 verschenen:

HANDBOEK CARIBISCH STAATSRECHT

‘Juist dat ene boek’ voor iedereen die wil weten hoe het staatsrecht van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES in elkaar steekt en hoe de staatkundige verhoudingen binnen ons Koninkrijk werken. Het Handboek Caribisch Staatsrecht is de meest actuele en meest complete verhandeling van het staatsrecht van de Caribische delen van het Koninkrijk. Het boek kan Boom juridisch worden besteld.