Welkom

 

Arjen van Rijn is advocaat en hoogleraar. Hij is advocaat-partner bij De Clercq advocaten notariaat en buitengewoon hoogleraar Staatsrecht en staatkundige vernieuwing aan de University of Curaçao. Hij adviseert, procedeert en beoefent de rechtswetenschap. 

Zijn werkterrein is het staats- en bestuursrecht, dat wil zeggen alles wat de staatsinrichting, het functioneren van de overheid en de relatie tussen overheid en burgers betreft. Hij houdt zich onder meer bezig met zorg en omgevingsrecht.

Bijzondere deskundigheid bezit hij op het gebied van:

  • het staatsrecht van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba),
  • het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (het Statuut),
  • de staatkundige en bestuurlijke verhoudingen tussen Nederland en de Caribische koninkrijkspartners.

Arjen van Rijn is in vroeger jaren journalist geweest. Hij heeft een heldere en toegankelijke schrijfstijl en een goed ontwikkelde antenne voor de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context waarbinnen het staats- en bestuursrecht functioneert. 

Arjen van Rijn heeft lange tijd in Duitsland gewoond en gewerkt, kent de Duitse samenleving van binnenuit en beheerst de ins en outs van de Duits-Nederlandse betrekkingen. 

Arjen van Rijn is sinds 1 juli 2018 deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag.

ZOJUIST VERSCHENEN:

HANDBOEK CARIBISCH STAATSRECHT
Boom juridisch: Den Haag 2019

Op 1 februari is het Handboek Caribisch Staatsrecht verschenen. ‘Juist dat ene boek’ voor iedereen die wil weten hoe het staatsrecht van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES in elkaar steekt en hoe de staatkundige verhoudingen binnen ons Koninkrijk werken. Met grote dank aan allen die aan de totstandkoming hebben bijgedragen!